Vierdaagsecamping Malden

Jufferstraat 1, 6581 KJ Malden

CAMPINGREGLEMENT VIERDAAGSECAMPINGMALDEN

 • De camping is geopend van zaterdag 13 juli 9.00 tot en met zaterdag 20 juli 2024. Op zaterdag 20 juli 2024 om 10.30 worden de douches afgesloten. Toiletten worden om 13.00 afgesloten.
 • Een gereserveerde plek wordt tot maandag 15 Juli 2024 – 18.00u vast gehouden. Een volgeboekte camping wordt aangegeven op http://www.vierdaagsecampingmalden.nl
 • Bij een annulering voor 1 mei 2024 krijgt u de aanbetaling teruggeboekt minus €5,- administratie kosten (u krijgt dus €45,- teruggeboekt). Vanaf 1 mei 2024 vervalt deze mogelijkheid. Mocht de Nijmeegse Vierdaagse door overheidswege geen doorgang vinden, dan hebt u ook na 1 Mei de mogelijkheid om de volledige aanbetaling minus €5,- administratie kosten terug te krijgen.
 • U dient zich bij betreden van de camping aan deze reglementen te houden. Elke overtreding kan leiden tot verwijdering van de camping zonder restitutie van betaalde gelden.
 • Het is verboden om zich op privé terrein te begeven. Dit wordt duidelijk aangegeven. 
 • Na inchecken krijgt u een camping nummer, deze dient u te bevestigen aan/voor uw kampeermiddel.
 • Na uw inschrijving gaat u akkoord met dit reglement.
 • Honden en andere huisdieren worden toegelaten op onze camping mits aangelijnd en ze geen overlast veroorzaken.
 • U dient de aanwijzingen van de medewerkers van Vierdaagsecamping Malden ten alle tijden op te volgen en na te komen.
 • Uw auto mag alleen het terrein op bij aankomst en bij het definitief verlaten van de camping, op andere dagen hoort u uw voertuig te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Na inchecken krijgt u indien nodig een parkeerpasje. Deze legt u zichtbaar achter de voorruit van uw voertuig.
 • Bij regenachtig weer zullen alle vervoer middelen bij vertrek, per trekker van de camping worden gehaald. Dit om “modderpoelen” te voorkomen
 • Het achterlaten van kampeermiddelen, auto’s en goederen is bij het verlaten van de camping volledig op eigen risico. Overdag, van 08.00 tot 20.00 is er toezicht, maar de campingbeheerder is niet aansprakelijk bij diefstal of schade.
 • Iedere lawaai overlast, tussen 20.00 en 06.00, dient te worden nagelaten. Gebruik van radio’s etc. is toegestaan mits u geen overlast veroorzaakt bij uw buren.
 • Barbecueën is toegestaan, indien u een emmer water bij de barbecue hebt staan en als andere gasten er geen hinder van ondervinden. Open vuur alsmede het gebruik van verwarmingstoestellen op alcohol of benzine is niet toegestaan.
 • Een aparte wateraansluiting voor uw kampeermiddel is niet mogelijk.
 • Gastoestellen dienen voorzien te zijn van een gasslang die niet ouder dan 3 jaar is.
 • Bij stroom afname dient u zelf minimaal 20 meter verlengkabel mee te nemen. De te gebruiken stekker is een normale 220v stekker. Afname is max. 6 ampere.
 • Alleen huishoudelijk afval dient u, in goed afgesloten vuilniszakken, te deponeren op de daarvoor aangewezen plekken op onze camping. Afvalwater en feces dient u via ons chemische toilet te verwijderen.
 • De camping alsmede de sanitaire voorzieningen dienen schoon en netjes te worden achtergelaten. Veroorzaakte schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de medewerkers van Vierdaagsecamping Malden.
 • Om hulpverleningsvoertuigen toe te laten op ons campingterrein is het ten strengste verboden om de rijroute te blokkeren dan wel te versmallen. Deze rijroute dient minimaal 4 meter breed te worden gehouden en vrij toegankelijk.
 • Personen die voor 1 of enkele nachten komen “logeren” zijn op de hoogte van deze reglementen en dienen zich bij het betreden van de camping, eerst te melden bij de medewerkers van Vierdaagsecamping Malden  Dit i.v.m. met de veiligheid bij calamiteiten.
 • Elke kampeerder is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade of ongevallen, waarvan hij de oorzaak mocht zijn. Hij is tevens verantwoordelijk voor de daden en het gedrag van de personen die met hem kamperen ongeacht hun leeftijd. De kampeerder is verplicht zijn medekampeerders op de hoogte te brengen van deze reglementen.
 • Bij calamiteiten, dringende gevallen, kunt u ook contact opnemen met de beheerder van de camping via 06-51884484
 • De campingbeheerder behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen en elke onvoorziene gebeurtenis op te lossen naar zijn inzicht.